i

Parochies VOMMMM

In de parochie Ottersum zijn vele vrijwilligers werkzaam op de volgende gebieden, als lid van een werkgroep of als individueel persoon. Wilt u graag meewerken in een van deze groepen of wilt u meer informatie, kunt u mailen naar de contactpersoon van de parochie (zie Contact Parochie Ottersum).

Liturgie: voorbereiding vieringen:

 • Themavieringen           (in Functiegroep Liturgie VOMMMM)
 • Kerstspel

Liturgie: in de vieringen:

 • Lectoren
 • Collectanten
 • Misdienaars
 • Acolieten uitvaart
 • Organist / dirigent
 • Koorleden (3 koren)

Catechese

 • Tienergroep                                          (voor hele VOMMMM)

Diaconie:

 • Ziekenbezoek

Inrichting en onderhoud kerk en sacristie:

 • Kosters
 • Openen en sluiten kerk (dagkapel)
 • Koper poetsen
 • Kerststal bouwen
 • Interieurverzorging
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Beheer en onderhoud begraafplaats
 • Orgelcomité

Overig:

 • Contactpersoon parochie
 • Kerngroep
 • Contactpersoon vrijwilligers
 • Financiële administratie
 • Secretariaat  (voor hele VOMMMM)
 • Administratie kerkhof
 • Redactie parochieblad
 • Bezorging parochieblad