i

Parochies VOMMMM

Bezienswaardigheden in de O.L.V. van Zeven Smarten kerk te Molenhoek

Link naar PDF versie

De kunstwerken in de kerk staan bijna allemaal in het teken van het lijden (passio) omdat het oorspronkelijk een kerk van de paters Passionisten was.

Achter het hoofdaltaar zien we vijf glas-in-loodramen die vervaardigd zijn door de Limburgse glazenier Joep Nicolas. Drie ervan beelden de kruistocht en kruisdood van Jezus Christus uit en de andere twee bevatten de symbolen van de vier Evangelisten. (zie www.glasinlood-st.nl)

Daaronder treffen we de afbeeldingen aan van de zeven smarten van Maria, patrones van onze kerk. Deze zeven majolicareliëfs zijn door Jac Maris uit Heumen uitgebeeld. Maris maakte eveneens de beelden van H. Paulus van het Kruis (stichter van de Passionisten), Maria, H. Gemma en H. Gabriël en niet te vergeten de altaren in de vier zijkapellen.


 

Walter Jacques Maris (ook wel Jac Marris of Walter Jacques Marris), een kleinzoon van Jacob Maris, werd in Duitslandop 21 februari 1900 te Maagdenburg geboren als oudste van de vier zonen van Jacob Maris (1876-1947) en Ida L.Wittkowsky (1878-  1951)en ontving zijn beeldhouwopleiding vanaf 1914 bij de beeldhouwer Achilles Moortgat in Kleef, waar de familie Maris toen woonde. In 1917 verhuisde de familie naar Nijmegen en Jac bezocht de kunstacademie in Düsseldorf. Ook bezocht hij België en Engeland. Hij vestigde zich in 1926 in de Looistraat in Heumen. Aanvankelijk was hier slechts zijn atelier, doch na de Tweede Wereldoorlog werd een woonkamer aangebouwd.

Een honderd meter vanaf zijn woning lag de oven waar een temperatuur van 1400 graden kon worden bereikt. In het atelier is thans een museum gevestigd, het Maris Huis.

De vier zijkapellen

De ene kapel is toegewijd aan Maria Dolorosa, Moeder van Smarten.

Het eerste klooster van de Passionisten dat in Nederland in Molenhoek gebouwd werd kreeg ook als naam: Mater Dolorosa.

Het houten beeld (piëta) is vervaardigd door de Oostenrijkse kunstenaar Peter Sellemond. Peter Sellemond werd geboren op 14 januari 1884 als zoon van een bergboer in Tirol en overleed op 16 november 1942 in Hall. Hij was beeldhouwer en houtsnijder.                  


 

                                

 

 

 

 

 

 

 

De schilderingen in deze kapel zijn van de hand van Daan Wildschut en omstreeks 1942 in onze kerk aangebracht.

Daan Wildschut werd op 8 augustus 1913 in Grave geboren en overleed te Bunde op 21 maart 1995. Hij was leerling op de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Den Bosch en op de Academie van Beeldende Kunsten in Antwerpen voordat hij in 1936 zijn studie begon aan de Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij had al vroeg succes want in 1937, 1938 en 1939 werd hem de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst toegekend. 

 

 

 

 

 

 

In het kruisgewelf treffen we vier engelen aan met de werktuigen: gesel, kruis, nagels en de doornenkroon. Dochter Oei herkende in de engel met de doornenkroon haar moeder. De twee wandschilderingen stellen Maria, moeder van Smarten, voor met een door zeven zwaarden doorboord hart en de Christusfiguur met op de achtergrond het kruis.

De tweede kapel is toegewijd aan de H. Gabriël (Passionist)

Gabriël wordt in 1838 geboren als Francesco Possenti het elfde kind van Sante Possenti, gouverneur van de pauselijke staten.Tijdens een processie te Spoleto wordt Francesco Possenti geroepen door Maria en besluit priester te worden.

Drie taferelen uit het leven van de H. Gabriël werden geschilderd door René Smeets. In de zomer van 1938 zorgde de familie Smolders er voor dat kunstschilder René Smeets in de Gabriëlkapel  de wandschilderingen kon aanbrengen.

René Henri Jozef Smeets(Maastricht, 14 september1905– Dommelen, 11 juli1976) was een Nederlands beeldhouwer, keramist, meubelontwerper, monumentaal kunstenaar, glasschilder, wandschilder, boekbandontwerper, batikker en kunstschilder. Hij volgde een opleiding aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam en volgde avondlessen aan de Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France in Parijs en de Staatliche Kunstacademie in Düsseldorf. René Smeets was oprichter en eerste directeur van de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (tegenwoordig: de Design Academy).


 

De heren Jos Smeets (zoon van kunstenaar René Smeets) en Piet Theus hebben een wandschildering in de Gabriëlkapel gerestaureerd. Deze had namelijk vanwege een lekkage van voor de grote restauratie schade opgelopen.

De derde kapel is toegewijd aan H. Paulus, de stichter van de Passionisten.

Het beeld en het altaar zijn ontworpen door Jac Maris. De congregatie van de Passionisten (Congregatio Passionis, C.P.) is in 1720 opgericht in de Noord-Italiaanse plaats Ovada door Paulus van het Kruis (Paolo Danei). In 1746 werd door paus Benedictus XIVde leefregel van de kloostergemeenschap, die officieel de Congregatie van het Lijden van Jezus Christus heet, goedgekeurd. Het woord lijden is in het Latijn Passio. Daarom worden de leden van deze kloosterorde Passionisten genoemd.

Op 12 april 1907 diende Leonard Fleischeuer (pater Clemens), overste van de Passionisten, een verzoek in bij de gemeente Mook en Middelaar om in Molenhoek een klooster te mogen bouwen. Dit klooster zou de bakermat van de Passionisten in Nederland worden.

De vierde kapel is toegewijd aan de H. Gemma Gelgani.

Gemma werd geboren op 12 maart 1878 in Camgliano, een eenvoudig plattelandsdorpje nabij Lucca in de Italiaanse landstreek Toscane. Haar leven werd getekend door veel lijden. Zij ontving de wondentekenen van Jezus zelf in haar eigen lichaam: haar handen, voeten en zijde vertoonden de zogeheten 'stigmata' (wondentekenen). Zij probeerde in te treden bij de zusters Passionistinnen, de vrouwelijke tak van de Passionisten, maar dat werd haar geweigerd. Haar gezondheid ging langzaam achteruit. Zij stierf op 25-jarige leeftijd in het jaar 1903.

 

 

 

 

 

 

 

Een andere heilige die in deze kapel een plaats heeft gekregen is Karel Houben. Hij werd op 11 december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Hij volgde de middelbare school in Sittard, voor die tijd een zeldzaamheid! Na zijn militaire dienst trad hij in bij de Passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezonden om de katholieken, die daar in de minderheid waren, geestelijk bij te staan. Later kreeg hij de opdracht om mee te helpen een nieuwe vestiging van zijn congregatie te stichten in de Ierse hoofdstad Dublin.

Zijn leven stond in het teken van de verzoening der christenen, een bittere noodzaak in een Ierland dat verscheurd werd door de haat tussen protestanten en katholieken. Hij is zalig verklaard op 16 oktober 1988 en heilig in 2007. De maker van het beeld is Sergej Jurenkow.


 

 

Tevens werd deze kapel ingericht als doopkapel. Na de restauratie van 2008 heeft de kerk in Molenhoek een doopvont gekregen. Toen de kerk gebouwd werd was het ‘slechts’ een openbare paterskapel waar de mensen uit Molenhoek een mis bij konden wonen maar waar ze niet gedoopt konden worden of konden trouwen. Daarom was er ook geen doopvont nodig.

Pas in 1958 werd het rectoraat van Onze Lieve Vrouw van Smarten opgericht dat op 1 januari 1981 verheven werd tot parochie.