i

Parochies VOMMMM

In de parochie Molenhoek zijn vele vrijwilligers werkzaam op de volgende gebieden, als lid van een werkgroep of als individueel persoon. Wilt u graag meewerken in een van deze groepen of wilt u meer informatie, kunt u mailen naar de contactpersoon van de parochie (zie Contact Parochie Molenhoek).

 

Liturgie: voorbereiding vieringen:

 • Themavieringen                                   (in Functiegroep Liturgie VOMMMM)
 • Vieringen rond Eerste Communie        (in Werkgroep Catechese VOMMMM)
 • Gezinsvieringen
 • Avondwakes
 • Misintenties

Liturgie: in de vieringen:

 • Lectoren
 • Collectanten
 • Misdienaars
 • Koorleden
 • Voorgaan in avondwakes

Catechese:

 • Voorbereiding Eerste Communie         (in Werkgroep Catechese VOMMMM)
 • Voorbereiding Vormsel
 • Begeleiding Geloofsavonden

Diaconie:

 • Kerktaxi

Inrichting en onderhoud kerk en sacristie:

 • Kosters
 • Bloemengroep
 • Wassen
 • Koper poetsen
 • Interieurverzorging
 • Kerststal opbouwen
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Beheer en onderhoud kerkhof

Overig:

 • Contactpersoon parochie
 • Financiële administratie
 • Administratie kerkhof en uitvaarten
 • Redactie parochieblad     (in redactie Parochienieuws MMM)
 • Bezorging parochieblad
 • Archief Kerk en Kunst