i

Parochies VOMMMM

De parochie Milsbeek is ontstaan in 1930. 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie in 2005 is er veel materiaal bijeen gebracht. Deze informatie is beschikbaar op de website van ons dorp www.milsbeek.info. Op deze site wordt een goed overzicht gegeven van de historie van onze parochie, met veel fotomateriaal.

Tevens wordt op de website van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, www.cultuurbehoudmilsbeek.nl, informatie gegeven over o.a. het religieus erfgoed van onze parochie.