i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw: NL46 RABO 0140 6014 06
   
Alleen kerkgebouw: NL46 RABO 0140 6014 06   o.v.v. "Steunfonds'

 

Actie Kerkbalans

Zie de brief Kerkbalans 2021

ANBI

De parochie Milsbeek heeft een ANBI-status.
Voor de publicatiewebsite, klik hier.

Tarieven

Zie onder Giften en tarieven