i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw: NL46 RABO 0140 6014 06
   
Alleen kerkgebouw: NL46 RABO 0140 6014 06   o.v.v. 'kerkgebouw'

 
Of stort uw anonieme bijdrage via de QR-code van de parochie Milsbeek:Voor meer informatie, zie Doneren aan uw parochie via QR-code.


Actie Kerkbalans

Zie de brief Kerkbalans 2024

Voor meer informatie zie de uitgebreidere brief Kerkbalans 2024

ANBI

De parochie Milsbeek heeft een ANBI-status.
ANBI / RSIN nummer: 2575802
Voor de publicatiewebsite, klik hier.

Tarieven

Zie onder Financieel