i

Parochies VOMMMM

Liturgie: voorbereiding vieringen:

 • Jeugd4ingen                (Sint Maarten, Advent, Kerstspel)
 • Avondwakes
 • Misintenties

Liturgie: in de vieringen:

 • Lectoren
 • Collectanten
 • Misdienaars
 • Organist / dirigent
 • Koorleden
 • Voorgaan in avondwakes

Diaconie:

 • Ziekenbezoek

Inrichting en onderhoud kerk en sacristie:

 • Kosters
 • Bloemen
 • Interieurverzorging
 • Kerststal opbouwen
 • Beheer en onderhoud gebouwen (door de koster)
 • Beheer en onderhoud begraafplaats
 • Onderhoud tuin kerk

Overig:

 • Contactpersoon parochie
 • Kerngroep
 • Financiële administratie
 • Administratie kerkhof
 • Redactie parochieberichten in dorpsblad
 • Bezorging dorpsblad